داروی گیاهی یا شیمیایی ؟ انتخاب شما کدام است ؟

داروی گیاهی یا شیمیایی؟ انتخاب شما چیست؟

 تفاوت داروهای گیاهی و شیمیایی

خواص گیاهان دارویی یا مواد شیمیایی :  برای پی بردن به تفاوت داروی گیاهی یا شیمیایی باید ساختار تر کیبات آنها مقایسه شود . در ادامه به خواص گیاهان دارویی و شیمیایی و مَضرات آنها خواهیم پرداخت .

داروهای شیمیایی که به نام داروهای مصنوعی یا سنتزی نیز اطلاق می شوند.

دارای تعداد معدودی ماده هستند.

در بسیاری از داروهای شیمیایی تنها یک ماده ی موثر وجود دارد

وبرای ساخت قرص ،قطره ،کپسول ،شربت و اشکال دیگر آنها ،از چند ماده ی شیمیایی دیگر کمک گرفته می شود.

که این مواد کمکی نقش :

پر کننده

چسباننده

رقیق کننده

باز کننده و روکش دهنده را به عهده دارند.

بسیاری از عوارض جانبی داروها، مربوط به همین مواد کمکی(اکسی پیانت) است.

این داروها دارای اثرات قوی و سریع هستند ودر عین حال دارای عوارض جانبی نیز می باشند.

اصولا هرچه دارو دارای اثرات قوی و سریع باشد به همان اندازه عارضه ی جانبی بیشتری را داراست.

عوارض جانبی داروهای شیمیایی در حقیقت نوعی اثر دارویی است که چون بر خلاف میل انسان هاست ، به نام عارضه ی جانبی نامیده می شوند.

گیاهان دارویی ، داروی گیاهی یا شیمیایی . خواص گیاهان دارویی

داروی گیاهی یا شیمیایی :

خواص گیاهان دارویی : داروهای گیاهی برعکس داروهای شیمیایی حاوی تعداد بسیارزیادی ماده می باشند.

از سویی چون در عصاره ی گیاهان دارویی گاهی تا بیش از هزار ماده وجود دارد، این مواد با درصد های متفاوت در عصاره وجود دارند که بعضی مواد اصلی و بعضی فرعی می باشند.

بسیاری از مواد فرعی در جلو گیری از عوارض جانبی مواد اصلی موثرند.

هم چنین بسیاری از این مواد آثار محافظت کبد ، قلب ،خنثی کردن رادیکالهای ازاد ،ضد اکسیدان ، خنثی کننده ی سموم در بدن و یا اثرات سینرژیسمی و آنتاگونیستی مواد اصلی را دارا هستند.

لذا با توجه به تعداد مواد و اثرات و مکانیسم های مختلف ، داروی گیاهی اصولا دارای سرعت بطئی ،عوارض کم و اثرات پایدار هستند.

لازم بذکر است  که تنها عیب اشکال مایع داروهای گیاهی (قطره) مزه ی آنهاست.

قطره و شربت های شیمیایی با افزودن مواد شیمیایی خوش مزه ،دارای مزه ی مطلوب می گردند.

اما ایا  به عوارض جبران ناپذیر آن میارزد؟!

در حالی که گیاهان دارویی کاملا طبیعی بوده و هیچ گونه ماده ای به عنوان خوش مزه کننده افزوده نمی شود .

چرا که ممکن است در پایدارای و اثرات آنها تداخل نماید.

داروی گیاهی یا شیمیایی ؟ انتخاب شما کدام است ؟

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.